Assessment & Development lídrů:
Správní lidé na správných místech

Nábor zaměstnanců formou klasického pohovoru představuje 50% šanci na úspěšný výběr vhodného kandidáta. Využití nástrojů Assessmentu zvyšuje úspěšnost výběru na 68 %.
 

Náš přístup k Assessmentu pomůže snížit fluktuaci a riziko neefektivních náborových procesů, zvýšit angažovanost zaměstnanců a pracovní výkon, identifikovat rozvojové oblasti a nastavit smysluplné rozvojové plány napojené na obchodní cíle vaší firmy.

 

NÁŠ PŘÍSTUP K ASSESSMENTU

Pochopení potřeb klienta

Každou zakázku vnímáme jako jedinečný projekt. V úvodu každé spolupráce se zaměřujeme na důkladné pochopení potřeb klienta, firemních hodnot a obchodních cílů, které představují klíčové prvky pro design efektivní strategie.

Modelové situace

Účastník převezme fiktivní roli a řeší situace, se kterými se může během výkonu pozice potenciálně setkat.

Behaviorální pohovor

Získání podrobných informací o dosažených úspěších, cílech a plánech do budoucna.

Diagnostika

HOGAN
PAPI
BIRKMAN
Součástí může být také inteligenční test, 360° zpětná vazba, případová studie, písemné testy, využití video nebo audio technologie s cílem prohloubit proces pozorování.