Poradenství pro studenty

Průzkumy prokazují, že drtivá většina dnešních absolventů vstupuje na pracovní trh nepřipravená. Navíc, bez jakýchkoliv pracovních zkušeností a bez kontaktu s realitou trhu práce, se často ocitají v začarovaném kruhu.

 

Konkurence je obrovská, a pokud chtějí uchazeči o pracovní místa uspět, potřebují být vybaveni dovednostmi nezbytnými nejen pro získání, ale i udržení práce. Zaměstnavatelé v dněšním dynamickém světě práce očekávají, že noví zaměstnanci prokážou své schopnosti již během prvních 90 dnů v nové roli a budou pro firmu přínosem.

 

Konzultace s odborníky

Jak se rozhodnout o svém budoucím směrování? Jak získat konkurenční výhodu při hledání práce? Jak prodat své schopnosti a dovednosti i bez předchozích pracovních zkušeností? Jak se stát plnohodnotým zaměstnancem s potenciálem a řídit svou kariéru?

Right Management pomáhá již více než 35 let dosahovat kariérních cílů jednotlivcům. Naše metodika se skvěle doplňuje se znalostmi našich kolegů z divize Experis, kteří se zabývají obsazováním technických a IT pozic a mají přehled o aktuálních trendech na trhu práce.

Workshopy

Workshopy probíhají interaktivní formou se zacílením na následující témata:

Sebereflexe
Osobnostní testy – profilace studentů
Poradenství při rozhodování o kariérním směrování
Životopis
Motivační dopis
Zdroje hledání práce
Role sociálních médií v procesu hledání práce (LinkedIn, Facebook)
Teoretická příprava na pohovor a praktický nácvik
Aktuální situace na trhu práce
Trendy na trhu práce

Recenze Gymnázium Přípotoční, Praha

„Jsem přesvědčena, že studenti si z tohoto interaktivního semináře odnesli hodně, což dokazuje i fakt, že během nácviku interview, které školitelka s nimi nakonec vedla, používali taktiky, které během semináře zazněly. Jedna ze studentek označila workshop slovy „dokonalé“. Workshop byl veden v angličtině, interaktivní forma působila velmi pohodově a studenti se nebáli zapojovat.“