Jak to vypadá, když cvakne klapka? Odstartujte zaměstnanecký průzkum

23. 9. 2021
Jak odstartovat zaměstnanecký průzkum? Klapka, akce, začínáme! Obvykle rozlišujeme 3 fáze: přípravnou, realizační a finální. Pojďme začít tou nejnáročnější, přípravnou fází. Při dobré kooperaci se zadavatelem ji umíme pohotově zvládnout i za měsíc, a to i v případě 800hlavé firmy.

1. Přípravná fáze

Přípravná fáze začíná pečlivým naplánováním celého průzkumu. Je nutné přihlédnout k jiným aktivitám společnosti, projektům, dovoleným nebo třeba služebním cestám. Potřebujeme zajistit, že vy i zaměstnanci budete mít prostor se průzkumu věnovat. Pokud chceme výstupy z průzkumu využít jako podklad pro HR strategii na nový rok, je ideálním načasováním podzim.

Jakmile máme připravený harmonogram, začneme s tvorbou dotazníku. Formulace vhodných otázek, jejich řazení, srozumitelnost, správný poměr různých typů otázek, to vše se většinou ladí a připomínkuje několik dní až týdnů. Následuje rozhodnutí, zda průzkum provedeme klasickou papírovou formou nebo online. Obě formy v sobě skrývají své výhody i nevýhody a často je nejlepším řešením jejich kombinace. Velmi rádi s vámi prokonzultujeme obě varianty. V případě papírové formy plánujeme také tisk i způsob distribuce dotazníků k zaměstnancům. V případě online platformy je na místě její testování a zajištění dostupnosti zařízení.

K průzkumu stavíme komunikační kampaň, kterou doporučujeme nepodceňovat, protože má stěžejní vliv na účast i ochotu sdělit upřímný názor. Vyplatí se připravit dvojí komunikaci. První směřuje na vedení, nebojte se manažery požádat o podporu! Druhá směřuje na všechny zaměstnance. Společně vybereme ten nejlepší komunikační kanál s největším dosahem, můžeme využít všechny relevantní možnosti od informačních letáků, emailů, prezentaci na týmových poradách a osobních schůzkách, až po sms zprávy či videa na firemních televizích. V komunikaci pokračujeme při spuštění průzkumu, v jeho průběhu i po něm.

2. Realizační fáze

Nyní už je vše připraveno a hurá do akce. Teď už všichni zaměstnanci ví, že průzkum chystáme, jak bude probíhat, i proč stojí za to se ho zúčastnit. Na strategická místa firmy jsou rozmístěny hlasovací urny, v emailech zaměstnanců netrpělivě čekají zprávy s přístupy k online dotazníku. Vedení poskytuje zaměstnancům prostor na klidné vyplnění dotazníku.

Pro sběr dat doporučujeme nechat minimálně 14 dní, aby měli všichni zaměstnanci možnost se ho zúčastnit, i když jsou třeba nemocní nebo na dovolené. Online forma nám umožní sledovat průběžné výsledky a případně uzpůsobit dobu sběru dat. Průběžně je potřeba průzkum a jeho vyplnění připomínat, stejně jako poslední možný termín pro vyplnění. Na závěr upřímně poděkovat všem, kteří vyjádřili svůj názor.

3. Finální fáze

Všechny dotazníky zpracujeme do přehledných výstupů – analýzy, grafy, tabulky, srovnání, doporučení. Nejdůležitějším výstupem je správná interpretace a umění využít data ke zlepšení.

Zaměstnanci potřebují znát výsledky průzkumu. Jak ty pozitivní, tak i ty, které dávají větší prostor pro zlepšení. Vyvarujte se zkreslování nebo neúplné prezentaci. Pokud ke spuštění průzkumu vedly ty správné důvody, měl by nastartovat otevřenou a obousměrnou komunikaci ve společnosti.

Průzkum nekončí prezentací jeho výsledků – a o tom, je náš další díl.

Zdeňka Kalenská

Kariérní koučka a outplacement konzultantka

ManpowerGroup Talent Solutions
[email protected]
+420 727 810 500