Right Management

Jsme globálním lídrem v oblasti profesního rozvoje a řízení kariéry. Více než 35 let poskytujeme inovativní řešení v oblasti assessmentu, rozvoje talentů, řízení efektivity firmy, angažovanosti zaměstnanců, kariérového poradenství a outplacementu. Od roku 1980 pomáháme svým klientům dosahovat úspěchy v měnícím se světě práce.

Naše řešení jsou účinná, jelikož jsou navržena tak, aby odpovídala potřebám vašeho byznysu. Ke každé spolupráci přistupujeme jako k jedinečnému projektu. Naším cílem je navrhovat a implementovat personální strategie, které budou v souladu s vaší firemní kulturou, obchodními cíli a potřebami vašich zaměstnanců. Výsledkem je komplexní řešení pro dosahování měřitelných výsledků a posílení vaší společnosti v dlouhodobém horizontu.

Zvýšení agility vašich zaměstnanců a společnosti v době rychle se měnícího trhu práce.
Posílení atraktivity firmy pro přilákání a udržení klíčových talentů v době, kdy boj o talenty je kritický.
Komplexní personální strategie pro rozvoj kompetencí lídrů, posílení motivace zaměstnanců a udržení retence.
Budování „kultury vzdělávání” jako nástroje zvyšování produktivity a inovací.

flower_cz

Náš přístup a hodnoty

Klíčem k navržení efektivního řešení je dokonalé poznání potřeb klienta. Naše strategie a řešení jsou účinné, jelikož jsou nastaveny v souladu s vaší firemní kulturou, hodnotami a cíli, s ohledem na potřeby managementu a zaměstnanců. Zavádění takových řešení přináší měřitelné výsledky a představuje komplexní personální řešení pro dosahování dlouhodobého úspěchu vaší společnosti.

Naše hodnoty

V Right Managementu je klient na prvním místě. Naším cílem je budovat vztahy s klienty založené na vzájemné důvěře, kdy společně najdeme nejvhodnější řešení – sladění obchodních cílů s personální strategií pro optimalizaci firemních výsledků.

ic-about-orange-12x

ic-about-orange-22x

ic-about-orange-32x

Lidé

Staráme se o lidi a víme, jak důležitá je práce v jejich životě. Naším cílem je pomoci lidem objevovat nové kariérní možnosti, poznat své schopnosti a dosahovat své kariérní cíle, nalézt uspokojivou práci a rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Znalosti

Dělíme se o naše znalosti, zkušenosti a informace o světě práce tak, že umíme efektivně poradit všem svým klientům. Naše komplexní personální řešení jsou založená na odborných znalostech a dlouholetých zkušenostech. To z nás dělá experty v oblasti profesního rozvoje a řízení kariéry.

Inovace

Jsme na špičce vývoje ve světě práce. Snažíme se neustále inovovat, být průkopníky a vyvíjet se. Nastavujeme normy vedoucí k hledání nových a lepších způsobů, jak přistupovat k navrhování a zavádění personálních strategií. Výsledkem jsou komplexní řešení pro naše klienty reflektující aktuální trendy, s cílem podpořit jejich byznys.

Komu jsme pomohli

Outplacement

Průmyslová společnost rušila polovinu provozu. Připravili jsme manažery na komunikaci a po 4 měsíce poskytovali služby outplacementu 60-ti odcházejícím zaměstnancům a manažerům.

Semináře, help line, poradenské centrum a školení přinesly své ovoce: téměř polovina odcházejících zaměstnanců měla do 3 měsíců novou práci a vedení firmy dostávalo nepřímo zpětnou vazbu, že se firma o své lidi dobře postarala.

Ačkoliv paní B. loajálně pracovala v bance řadu let, musela odejít kvůli zrušení pozice. Zaměstnavatel jí poskytl podporu formou outplacementu a z naší nabídky zvolil 3-měsíční individuální program. První z pěti setkání bylo hlavně o emocích, ale s tím počítáme a díky naší metodice dokážeme účastníka dobře nasměrovat. Následující 4 setkání byla už konstruktivní a díky proaktivnímu přístupu paní B. nakonec nastalo dilema, kterou ze 2 atraktivních pracovních nabídek vybrat.

Úprava organizační struktury

Nadnárodní společnost působící v Čechách, na Slovensku a v Polsku, zabývající se službami, vyrostla za poslední rok o více než 30%. Společnost se potýkala s přilákáním vhodných odborníků a vykazovala velkou fluktuaci.

Cílem bylo efektivně vyřešit back office pro pobočky ve všech zemích. Projekt trval 3 měsíce a během něj jsme provedli personální a částečně procesní audit. Na základě jeho výstupů jsme navrhli úpravu organizační struktury, přenastavení rolí manažerů i jednotlivců a posoudili vhodnost zaměstnanců na daná pracovní místa.

Kromě doporučení do oblasti rozvoje jsme navrhli i přenastavení systému odměňování, klíčových identifikátorů výkonu a komunikace. Společnost šetří na mzdových prostředcích díky novému nastavení back office a odměňování založeném na jasných ukazatelích. Dalším efektem bylo snížení fluktuace.

Transformace spojená se změnou managementu

Spolupráci s mezinárodní společností zaměřující se na výrobu plastových produktů jsme zahájili, když vedení české pobočky převzal nový ředitel a hlavním cílem bylo firmu provést procesem transformace spojené se změnou managementu.

Postupně jsme pracovali na schopnosti ředitele pobočky a vedoucího výroby zvládnout jejich nové role formou individuálního koučinku. Součástí byl také komplexní program rozvoje zaměřený na střední a nižší management – na rozvoj jejich manažerských dovedností.

Zahájili jsme celý program realizací development center a pokračovali individuálním rozvojovým programem…

Náš tým

Za každým realizovaným projektem stojí garant

Na každou spolupráci se díváme jako na projekt. Respektujeme jedinečnost každého klienta a dle individuálních potřeb sestavíme ten nejvhodnější tým odborníků – interních zaměstnanců i externích specialistů.