Jak mohou firmy podporovat well-being zaměstnanců

17. 1. 2022
Pandemie COVID-19 změnila pracovní podmínky lidí po celém světě. Lidé se začali více obávat o své zdraví a bezpečnost. Ovlivňují je také nové faktory jako náročná práce v první linii nebo naopak práce na dálku. Karantény a izolace, nedostatek sociálních vazeb a celkově vyšší míra stresu, mohou přispívat k dalším psychickým problémům i k vyhoření.

Firmy a organizace se nově učí, jak se současnému světu práce přizpůsobit, jak si poradit a pomoci zaměstnancům nalézt nové možnosti a východiska. Jak mohou firmy podporovat well-being zaměstnanců? Podívejme se na doporučení Světového ekonomického fóra ze zprávy The Future of Jobs Report 2020, doplněná o pohled Alexandry Safi Narwa, naší konzultantky a kariérní poradkyně.

1. Přizpůsobení se práci na dálku

Práce na dálku byla v některých profesích ještě donedávna nedostižnou hudbou budoucnosti. Nyní je běžná pro většinu lidí ze skupiny „bílých límečků“, kteří mohou pracovat on-line. 84 % zaměstnavatelů se chystá dále digitalizovat pracovní procesy a rozšířit možnosti práce na dálku pro dalších 44 % zaměstnanců. Práce na dálku vytváří vyšší nároky na manažery, na vzdálené řízení pracovníků, ale také na zaměstnance samotné – jak si vytvořit správný pracovní prostor a čas, nebo jak oddělit práci od volného času. Podle zprávy The Future of Jobs Report 34 % vedoucích pracovníků podniká kroky pro zlepšení well-beingu svých zaměstnanců, nově například usilují o vytvoření komunit a vazeb mezi zaměstnanci v on-line prostředí.

2. Zvyšování kvalifikace a zvládnutí technologií

Rozvoj dovedností je hnacím motorem hospodářského úspěchu, individuálního well-beingu i společenské soudržnosti. Nároky na dovednosti lidí se proměňují se sílícím technologickým pokrokem a pokud chceme zvládnout nové technologické možnosti v práci, musíme být připraveni na změny, zejména v oblasti vzdělávání, učení a rozvoje. Klíčové je smysluplné vedení lidí, leadership, který povede k tomu, že zaměstnanci budou chtít naplnit svůj potenciál a budou produktivní.

3. Odhalení lidského kapitálu

Může se stát, že firmy nedohlédnou, jak cenní jsou jejich stávající zaměstnanci. International Business Council Světového ekonomického fóra proto organizacím doporučuje vytvořit si soubor ukazatelů, které se stanou rámcem pro sledování hodnoty lidského kapitálu ve firmách. Tento rámec umožní identifikovat pracovníky, kteří potřebují ve svých rolích získat nové dovednosti (v rámci reskillingu i upskillingu), zvýší retenci zaměstnanců a jejich mobilitu.

4. Programy outplacementu pro propouštěné zaměstnance

V uplynulém roce bylo mnoho malých i velkých firem nuceno propustit své zaměstnance. Důvodem byla zejména potřeba firem restrukturalizovat a nově nasměrovat svůj business. Zodpovědné firmy zlepšují well-being i propouštěných zaměstnanců a starají se o ně prostřednictvím programů outplacementu.

“V několikaměsíčních programech outplacementu vnímáme výrazný trend v akcentaci hledání smyslu práce a revizi dosavadní kariéry. S lidmi nastavujeme ten správný směr pro jejich další kariéru,” uvádí Alexandra Safi Narwa. Přestože zaměstnanec prochází náročným obdobím změny, má obrovskou příležitost podívat se na to, jak chce svůj pracovní život uchopit dál, do jaké firmy chce jít, co by mu firma měla poskytnout, co jí přináší on sám. “Potkáváme se často i se zkracováním úvazků, kdy zaměstnanci potřebují pokrýt své životní náklady, zbytek svého volného času ale chtějí věnovat rodině, koníčkům, svému zdraví, zkrátka tomu, co jim dává smysl,” doplňuje Narwa.

5. Směrování kariéry (a života)

Péče o well-being zaměstnanců tak v dnešní době neznamená pouze aktivity a benefity, které zaměstnavatel nabízí a realizuje (např. lekce jógy, relax koutky, příspěvky na zdraví). Well-being zaměstnanců odráží hlubší rovinu smyslu života, která se stále více v souvislosti s pandemií objevuje také v práci. Lidé potřebují větší podporu, kouče a průvodce pro nasměrování kariéry, často i svého života. Koučink pomáhá zvládat náročné období, mobilizovat vnitřní síly a hledat nové možnosti pro rozvinutí potenciálu každého člověka.

Péče zaměstnavatelů o well-being zaměstnanců v dnešní době zahrnuje celou škálu aktivit, které obsahují zvládnutí práce na dálku, vědomý leadership, rozvoj a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, programy podpory lidí typu outplacementu i koučování. To vše s jediným cílem: podpořit spokojenost a seberealizaci zaměstnanců a zvýšit tak jejich angažovanost a produktivitu.

Podpoříme vás ve všech těchto oblastech. Obraťte se na náš tým zkušených outplacementových, kariérních a životních koučů z divize Right Management, Talent Solutions ManpowerGroup.

Alexandra Safi Narwa

Kariérní koučka a outplacement konzultantka

ManpowerGroup Talent Solutions
[email protected]
+420 727 810 500