Nové trendy v oblasti motivování zaměstnanců

Není žádnou novinkou, že na trhu práce panuje vysoce konkurenční prostředí a v boji o každého kvalitního kandidáta firmy vytahují své nejsilnější zbraně. Podle čeho si kandidáti vybírají z pracovních nabídek, co je motivuje a jaký systém benefitů je efektivní z pohledu zaměstnavatele?

Trh práce se v posledních letech stal vysoce konkurenčním místem. Ne pro kandidáty.

Každý zaměstnavatel, který denně čelí výzvě obsazování volných pozic ve firmě, potvrdí, že najít kvalitního kandidáta je jako najít jehlu v kupce sena. Tam ale mise nekončí. Udržet zaměstnance ve firmě v době, kdy konkurenční společnosti ´vykrádají lidské zdroje´ doslova ze židle stávajícího zaměstnavatele, je ještě náročnější, než nelehký proces jejich nalezení. A tady se teprve ukáže kdo z koho. Jak motivovat své zaměstnance tak, aby byli produktivní a loajální? ´Pouze´ pravidelná mzda už rozhodně dávno není tím, co je přesvědčí zůstat.

Motivovat. Motivovat. Motivovat.

Z posledních průzkumů vyplívá, že přibližně 80 % firem má pro své zaměstnance nastavený systém poskytování benefitů. Standardem je škála finančních a nefinančních benefitů, kde z pohledu oblíbenosti vedou stravenky, mobilní telefon a příspěvek na penzijní či životní připojištění. Další populární součásti zaměstnaneckých výhod jsou 13. plat a možnost dalšího rozvoje a vzdělávání. Z pohledu ekonomické výhodnosti pro zaměstnavatele a také zaměstnance, se jeví tzv. volnočasové benefity jako velice zajímavou variantou. Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad, tedy z takto vynaložených prostředků odvede 19procentní daň z příjmu, ale na rozdíl od peněžní odměny z nich neodvádí zákonné sociální a zdravotní pojištění. Na straně zaměstnance pak při obdržení těchto nepeněžních benefitů nedochází ani ke zdanění, ani k odvodům pojistného. Lze si tedy snadno spočítat, že za stejné prostředky vynaložené zaměstnavatelem dostane zaměstnanec v případě nepeněžních benefitů výrazně vyšší reálnou hodnotu než v případě mzdy. Nákup v lékárně, wellness víkend, návštěva kina či sportovní vyžití navíc přispívá k spokojenějšímu životu zaměstnance a udržování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, což dle našich posledních průzkumů označilo až 45% respondentů jako jednu z top priorit.

Chceme-li se podívat o level výš, je na místě zmínit ´ikony´ v umění motivace svých zaměstnanců. Pro to, aby se stali špičkou v oblasti přilákání a udržení klíčové talentů, nabízejí v rámci svého systému benefitů např. horolezecké stěny či herní místnosti jsou součást firemního komplexu, osobního kouče pro kontinuální rozvoj či uplatňování principů ´svobodné firmy´, kde převažuje diskuze a samo-řízení. Mezi nejznámější společnosti uplatňující principu svobodné firmy patří IKEA, Google či Heureka.

Jaký systém benefitů bude spolehlivě fungovat u Vás?

Paleta je pestrá, finální systém benefitů by však měl bezesporu reflektovat potřeby a očekávání vašich zaměstnanců. Pochopitelně, ne v každé firmě bude mít úspěch uplatňování výše zmíněných principů ´svobodné firmy´, ale naopak, pokud jste třeba malá výrobní firma, budete jedničkou v dané lokalitě právě díky prostému závodnímu stravování. Jak ale sestavit ten nejlepší systém benefitů, který bude opravdu sloužit jako efektivní nástroj motivace?

Výbornou a zároveň nízkonákladovou formou je pravidelný průzkum spokojenosti zaměstnanců, který poslouží jako audit stávajícího systému a pomůže odhalit motivaci vašich lidí. Firmy díky této formě rozhovoru se svými zaměstnanci často zjišťují, že právě ona jídelna je skvělá a vysoce ceněná věc, a naopak body do tzv. Cafeterie je nijak zásadně nezajímají a pro firmu je tedy svým způsobem zbytečnou investicí.

Motivace z pohledu generací. Jste připraveni na nastupující generaci Mileniálů?

Další speciální kapitolou je vysoce aktuální téma generačního managementu, který se pojí s nástupem generace Mileniálů (Generace Y) na trh práce, která bude v roce 2020 mimochodem tvořit až 35 % pracující populace. Pro zaměstnavatele však už teď nadešel čas, aby se nově podívali na své strategie řízení lidských zdrojů a zohlednili fakt, že přilákání, udržení, rozvíjení a motivování jednotlivých generací podléhá určitým trendům. O generaci Y se popsalo mnoho, obecně je to generace, na kterou se váže nespočet stereotypů, např. že nemají chuť tvrdě pracovat, mají vysoká očekávání, atd.

Ať už je to tak nebo tak, z pohledu zaměstnavatele je nezbytné vzít v potaz důležitý fakt a tj. Mileniálové budou brzo tvořit zásadní část pracující populace a tudíž jejich efektivní působnost ve firmě se váže na efektivní práci s jejich motivací. Víte, co Mileniály motivuje? Podle naši poslední studie věnované Mileniálům, sledují ve svém zaměstnání klíčové priority: peníze, jistotu, volný čas, skvělý pracovní tým a možnost získávat nové dovednosti a rozvíjet se.

Motivovat lze i úplně zadarmo. Nevěříte?

Pokud na úvod hledáte bezplatnou variantu, která však má až neuvěřitelné dopady na motivaci vašich zaměstnanců, mám pro vás jeden tip. Kvalitní pravidelné kariérní rozhovory s vašimi zaměstnanci zaměřené na jejich hodnocení, poskytnutí oboustranné zpětné vazby, nastavování pracovních cílů, slaďování představ a očekávání či plánování kariérního rozvoje, označuje více než 80% zaměstnanců za nejzásadnější nástroj v oblasti jejich motivace. Možnost vyjádřit svůj názor, aktivně se podílet na fungování společnosti a na druhé straně pociťovat opravdový zájem ze strany vedení společnosti, jsou argumenty, proč více než ¾ zaměstnanců kariérní rozhovory vysoce oceňuje. Konec konců, právě lidský faktor je tím, co nás dokáže nejvíc přilákat anebo naopak, i nejvíc odradit.