Employer Branding

Budování značky zaměstnavatele odráží pověst společnosti. Je zásádní pro přilákání kandidátů, pro firemní angažovanost zaměstnanců i udržení talentů a klíčových zaměstnanců ve firmě. V Right Management dokážeme analyzovat konkrétní potřeby klientů a navrhovat dlouhodobá přínosná řešení, která mají vliv na budování značky.

 

Zaměřujeme se na HR Marketing, průzkumy spokojenosti zaměstnanců a další aspekty EVP (Employer Value Proposition), které ovlivňují reputaci společnosti. Ze statistik vyplývá, že až 30 % kandidátů by za žádných okolností nereagovalo na pracovní nabídky zaměstnavatele se špatnou reputací.

 

Employer Branding, HR Marketing a další služby

Zajistíme veškeré proces spojené s podporou vaší značky, HR marketingu a dalších aktivit, které jsou důležité pro stabilitu i rozvoj vaší firmy z pohledu HR. Díky našemu týmu budou chtít pracovat u vás a zůstanou vám loajální.

employer branding