Koučování

Podpořte své lídry

Koučování je v současné době jedním ze základních nástrojů pro rozvoj efektivního řízení firmy a její schopnosti reagovat na výzvy dynamického podnikatelského prostředí. Má široký záběr a ukazuje se, že dopad koučování na budoucí úspěch firmy je zásadní. Z průzkumů vyplývá, že firmy poskytují svým lídrům nedostatečnou podporu a to i přesto, že úspěšný leadership je rozhodující pro výkonnost firmy.

Přínosy a hodnota koučování

Koučování je často spojeno s dalšími rozvojovými aktivitami a procesy, které podporují systematický rozvoj lidského potenciálu. Cílem koučování je rovněž poskytnutí přidané hodnoty, na které může firma stavět.

Náš přístup

Zaměřujeme se na individuální rozvoj s dopadem na firemní výsledky. Tento přístup napomáhá dosáhnout maximálního přínosu a přidané hodnoty. Měření dopadu je součástí procesu vyhodnocení. Základem je třífázový model koučování.

Efektivita koučování

Výsledky celosvětové studie ukazují, jak jsou v praxi využívány nástroje pro hodnocení efektivity koučování. Pro sledování průběhu koučování a dosažených výsledků nabízí Right Management využití on-line portálu Coaching Management System.

14,2% Formální hodnocení (před i po koučování)
3,4% Formální hodnocení (pouze po koučování)
35,3% Reportování pokroku manažerům
46,1% Žádné hodnocení efektivity koučování
8,6% Další metody

Proč s námi spolupracovat

  • Naši koučové jsou kvalifikovaní, zkušení odborníci, kteří nabízejí profesionální koučování
  • Máme více než dvacetiletou zkušenost s rozvojem manažerů z různých oblastí po celém světě
  • Používáme osvědčené metody a nástroje založené na výsledcích průzkumů a studií v oblasti leadershipu
  • Jsme si vědomi, že každé koučování je unikátní. Bereme v úvahu firemní strategii, cíle, očekávání manažera, firemní kulturu
  • Cíle koučování jsou jasně stanoveny a výsledky vyhodnoceny