Outplacement

Váš partner v období změny

Right Management pomáhá firmám a jednotlivcům efektivně zvládat nelehké období změn. Náš tým lidí prostřednictvím inovativních kariérních nástrojů poskytuje podporu s plánováním, komunikací a realizací organizačních změn.

Pod našim vedením proběhne provádění změn efektivně, s minimalizací rizik spojených s propouštěním na straně zaměstnance i zaměstnavatele a za udržení motivace zaměstnanců, kterých se změna netýká.

PŘÍNOSY OUTPLACEMENTU

Pro zaměstnavatele:

Optimalizace procesu a minimalizace negativních dopadů na zaměstnance i společnost
Posilování pozitivního vnímání společnosti jako zaměstnavatele
Udržení výkonu, motivace a důvěry zůstávajících zaměstnanců
Snížení tlaku na manažery komunikující změnu
Součást dobrého řízení lidských zdrojů a moderního HR brandingu

Pro zaměstnance:

Zvýšení efektivity hledání nového uplatnění a rozvoj dovedností nezbytných pro řízení svého pracovního života
Osvojení proaktivního přístupu, zvýšení sebedůvěry a motivace
Připravenost na většinu situací, které mohou v procesu hledání nastat
Využití možností skrytého pracovního trhu
Přístup k aktuálním informacím o pracovním trhu

OUTPLACEMENT ŘEŠENÍ

 

Cíl: Připravit manažery na zvládnutí a komunikaci organizačních změn ve společnosti a eliminovat rizika související s propouštěním
Forma: Jednodenní trénink
Podrobnosti
Pochopení kontextu a dopadů organizační změny
Role firmy i role manažera v procesu organizační změny
Pochopení potřeb a očekávání zaměstnanců (odcházejících i zůstávajících)
Příprava a plánování procesu oznamování
Individuální & skupinové oznámení krok za krokem

Zvládání různých reakcí a otázek
Plánování aktivit po oznámení

Cíl: Podpořit propuštěného zaměstnance v procesu hledání nového zaměstnání
Forma: Individuální podpora ze strany (certifikovaného) kariérního konzultanta, který se s účastníkem setkává v rámci hodinových konzultací po celou dobu trvání programu (1-12 měsíců)
Podrobnosti

Kariérní koučink a odborná zpětná vazba
Uvedení do reality trhu práce
Podpora po lidské stránce, zvládání emocí, posilování sebevědomí, podněcování proaktivního přístupu
Osvojené kariérní dovednosti může účastník využívat po celý svůj pracovní život

Cíl: Podpořit propuštěné zaměstnance v procesu hledání nového zaměstnání
Forma: Celodenní skupinový workshop
Podrobnosti

Osvojení základních dovedností nezbytných pro efektivní hledání nového uplatnění
Trénink formou školení, praktického nácviku a skupinových i individuálních cvičení
Uvedení do reality trhu práce