Outplacement

Váš partner v období změny

Right Management pomáhá firmám a jednotlivcům efektivně zvládat nelehké období změn. Náš tým lidí prostřednictvím inovativních kariérních nástrojů poskytuje podporu s plánováním, komunikací a realizací organizačních změn.

Pod našim vedením proběhne provádění změn efektivně, s minimalizací rizik spojených s propouštěním na straně zaměstnance i zaměstnavatele a za udržení motivace zaměstnanců, kterých se změna netýká.

PŘÍNOSY OUTPLACEMENTU