Outplacement řešení

Outplacement je profesionální podpora zaměstnancům, kteří se ocitli v situaci ztráty zaměstnání.
 
Certifikovaní konzultanti pomáhají zaměstnanci vyrovnat se s novou situací, poskytují odborné informace z trhu práce a především efektivně uchopí všechny aktivity, které je potřeba udělat pro nalezení nového pracovního místa.
 
Outplacement podporu nabízí i hradí zaměstnavatel svým zaměstnancům s cílem podpořit je v obtížné situaci a buduje tak dobré jméno odpovědného zaměstnavatele.

 

Přínosy outplacementu

Pro zaměstnavatele:

Optimalizace procesu a minimalizace negativních dopadů na zaměstnance i společnost
Posilování pozitivního vnímání společnosti jako zaměstnavatele
Udržení výkonu, motivace a důvěry zůstávajících zaměstnanců
Snížení tlaku na manažery komunikující změnu
Součást dobrého řízení lidských zdrojů a moderního HR brandingu

Pro zaměstnance:

Zvýšení efektivity hledání nového uplatnění a rozvoj dovedností nezbytných pro řízení svého pracovního života
Osvojení proaktivního přístupu, zvýšení sebedůvěry a motivace
Připravenost na většinu situací, které mohou v procesu hledání nastat
Využití možností skrytého pracovního trhu
Přístup k aktuálním informacím o pracovním trhu

Outplacement řešení