Rozvoj talentů

Za úspěchem firem stojí úspěšní jednotlivci

Ve věku lidstva (Human Age) jsou lídři s vysokým potenciálem klíčovým faktorem při dosahování úspěchu firem. Organizace, kterým se podaří získat a udržet talenty ve firmě, mají nejlepší předpoklad zvítězit v dnešním světě práce.

Firmy chtějí investovat chytře a proto je nezbytné poznat talenty, do kterých se vyplatí investovat. Right Management vám pomůže navrhnout a realizovat Assessment, jehož nástroje odhalí klíčové zaměstnance. Nastavíme rozvojové plány, které podpoří dosahování obchodních i osobních cílů.

V době, kdy až 86 % firem otevřeně přiznává, že nemá efektivně nastavený plán nástupnictví a rozvojové plány pro své zaměstnance, pomáhají naši specialisté identifikovat a rozvíjet klíčové talenty s cílem posílit jejich dovednosti pro udržení dlouhodobého úspěchu firmy.

Tři nejběžnější praktiky v rámci identifikace a rozvoje zaměstnanců s vysokým potenciálem, které mohou stát za neúspěchem rozvojových programů:

Vysoký výkon vs. vysoký potenciál. Všichni zaměstnanci s vysokým potenciálem jsou výkonní, ale ne všechny výkonné zaměstnance můžeme považovat za lídry s vysokým potenciálem. Průzkumy potvrzují, že pouze 20% vysoce výkonných manažerů lze označit za ty, kteří mají vysoký potenciál.

Zastaralé kompetenční modely. Relevance a validita kompetenčních profilů – jako sada požadovaných znalostí, zkušeností, dovedností a osobnostních předpokladů pro úspěšný výkon role. Je běžnou praxí, že firmy uplatňují zastaralé kompetenční modely, což má za následek snížení efektivity.

Smysluplný a strukturovaný rozvojový plán. Firmy investují nemalé peníze a úsilí do identifikace zaměstnanců, které budou rozvíjet. Rozvojový proces ale často selhává v momentě nastavování rozvojových plánů. Existuje řada důležitých faktorů pro navržení efektivního rozvojového plánu, nicméně nejzásadnější pro dosažení úspěchu je jasné propojení s obchodní strategií vaší firmy.

Gary Schmidt Ph.D., MBA, M.S., Practice Leader for Talent Management, ASEAN, Right Management

„Nejlepší, co můžete udělat pro rozvoj klíčových talentů, je umožnit jim vzdělávání a získávání nových zkušeností za hranicemi jejich komfortní zóny. Selhání a následná zpětná vazba v rámci definovaného nastavení pomáhá osvojit si nové přístupy k řešení běžných pracovních situací. “