Outplacement

Jsme partnerem v období změn

Right Management pomáhá firmám a jednotlivcům efektivně zvládat nelehké období. Náš tým lidí poskytuje podporu s plánováním, komunikací a realizací reorganizačních změn.

S námi provedete změny efektivně a s minimalizací rizik.

 

Outplacement od Right Managementu


Dlouholeté zkušenosti: Již 35 let realizujeme Outplacement programy pro kandidáty z celého světa.
Patentovaná metodika: Naše prověřená metodika pomohla více než 3 milionům kandidátů uspět na trhu práce.
Certifikovaní konzultanti: Odborníci, kteří doprovází kandidáty celým procesem kariérní změny.
Ověřené technologie: Portál RightEverywhere® nabízí jedinečné kariérní nástroje pro podporu dosažení kariérních cílů.

Kariérní nástroje

Vytvoření zacíleného kariérního plánu
Online nácvik pohovorů
30 vteřinové představení
Networking jako silný nástroj při hledání pracovních příležitostí

Osobní branding

Vytvoření osobní značky a profesionálních materiálů k sebeprezentaci
Vytvoření silného online profilu

Sebereflexe

Sebepoznání formou zpětné vazby, assesmentu a osobnostního testu
Kariérní nástroje pro odhalení silných stránek, potřeb, motivace, ideálního pracovního prostředí

 

Fakta o Right Management Outplacementu

90 % kandidátů by službu doporučilo ostatním.
80 % kandidátů označilo kariérního konzultanta jako klíčový faktor úspěchu.
70 % kandidátů získalo práci se stejným nebo vyšším finančním ohodnocením.
51% nárůst sebedůvěry kandidátů v procesu hledání práce po absolvování programu.
44 % kandidátů úěspěšně změnilo pozici.