Zaměstnanecké průzkumy: Kdo má data, má výhodu!

1. 9. 2021

Zaměstnanecké průzkumy manažeři a personalisté většinou buď hluboce oceňují, nebo o nich nechtějí slyšet. Troufáme si tvrdit, že ta druhá skupina má buď zkušenosti se špatně provedeným průzkumem, nebo zatím nedostala dostatečně dobré argumenty, proč do průzkumů investovat.

Efektivní využití zpětné vazby od zaměstnanců přináší lepší obchodní výsledky

Jak ukázal nedávný globální průzkum společnosti ManpowerGroup Nedostatek talentů, je pro mnoho zaměstnavatelů stále náročnější obsadit svá volná pracovní místa a v České republice je nedostatek talentů na rekordní úrovni. Společnosti, které se zajímají o zpětnou vazbu od zaměstnanců a dokáží s ní efektivně pracovat, mají v dnešním světě práce obrovskou konkurenční výhodu. Ta se projevuje nejen v podobě nižší fluktuace, nižších investic do náboru, lepší organizace práce, ale díky vyšší motivaci a výkonu zaměstnanců i do lepších obchodních výsledků.

Diagram od komunikace po výsledky

Potřebujeme-li zjistit názory zaměstnanců, průzkum je ideální metodou, obzvlášť máme-li zaměstnanců více. Umožní nám totiž v relativně rychlém čase získat jejich názory ve všech oblastech, které potřebujeme zmapovat.

Zaměření průzkumů je prakticky neomezené

Průzkum nám může pomoci zjistit celkovou spokojenost, tedy to, jak si jako zaměstnavatel stojíme, co konkrétně zaměstnanci oceňují, co jim chybí nebo co by změnili. Můžeme také průzkum zaměřit více strategicky, a zeptat se na oblasti, kde tušíme nějaký problém – kdo jiný nám ho pomůže pojmenovat a navrhnout možná řešení, než ti, kterých se dotýká?

Pokud plánujeme nějaké změny, aktivity, strategie či investice, zaměstnanci nám prostřednictvím svých názorů poskytnou různé úhly pohledu, díky čemuž posoudíme reálné dopady, vychytáme nedostatky a můžeme učinit informované rozhodnutí. Průzkumy spokojenosti velmi dobře slouží jako podklady personálních strategií či argumentace vyššímu vedení.

Není průzkum jako průzkum

Pokud průzkum není proveden dobře, nebo není s jeho výstupy efektivně pracováno, promění se jen v prázdnou investici a na výše zmíněné benefity můžeme zapomenout.

Jaké jsou nejčastější chyby v realizaci zaměstnaneckých průzkumů? Podívejte se na další díl z našeho seriálu Zaměstnanecké průzkumy!

Zdeňka Kalenská

Kariérní koučka a outplacement konzultantka

ManpowerGroup Talent Solutions
[email protected]
+420 727 810 500