Zvyšte úspěšnost svých průzkumů aneb jakým chybám se můžete vyhnout

14. 9. 2021

První otázka, na kterou se ptáme našich klientů, je „Proč chcete průzkum realizovat?“. Stěžejní je opravdový zájem o názory zaměstnanců a otevřenost věci měnit.

Žádný nebo falešný zájem o zpětnou vazbu

Víme, že nelze změnit vše, ale pokud vám zaměstnanci s důvěrou sdělí své názory, a vy s jejich zpětnou vazbou nebudete nijak pracovat, bude průzkum spíše kontraproduktivní. Zaměstnanci to samozřejmě vycítí, účast nebude valná a názory nemusí být upřímné. Zaměstnanci mohou být zklamaní, naštvaní, a ztratíte jejich důvěru. Je důležité přesvědčit nejprve členy vedení o tom, jaký je smysl zaměstnaneckého průzkumu, a proč je práce se zpětnou vazbou tak důležitá. A požádat je o podporu.

Špatná organizace a otázky, které nic neřeknou

Perfektní naplánování komplexního průzkumu není jednoduché. Bez zkušeností můžete ledasco pokazit, zapomenout či nedomyslet. Pokud je průzkum špatně načasovaný či chaoticky zorganizovaný, projeví se to zejména na účasti. Formulace vhodných otázek je klíčová. Je potřeba vědět, na co přesně se chcete zeptat, a jak vám dané odpovědi pomohou. Vhodný počet otázek, jejich řazení, srozumitelná formulace, správný poměr různých typů otázek, to vše se odrazí na kvalitě výstupů, které získáte.

Pokud si chcete být jistí precizně provedenou přípravou i realizací všech fází průzkumu, svěřte se specialistům. V Talent Solutions Right Management máme bohaté zkušenosti s tím, co funguje, navrhneme pro vás vhodné otázky, formu sběru dat i plán komunikace.

Nedotažená komunikace

Jak to udělat, aby zaměstnanci byli ochotní, nebo ještě lépe zapálení, nám své názory sdělit? Obvykle se setkáváme se dvěma typy zaměstnanců. Ti první vítají tuto iniciativu a oceňují, že se vedení zajímá o jejich názory. Ti druzí jsou skeptičtí ke smyslu celé akce a často od nich slýcháme věty typu: „Proč bych měl něco sdělovat, stejně se tu nic nezmění.“ Pokud si zaměstnance nezískáte hned na začátku, můžete se rozloučit s vysokou účastí a kvalitními odpověďmi.

Dobrá komunikační kampaň začíná několik týdnů před samotným průzkumem a může mít mnoho podob, od informačních letáků, emailů, prezentaci na týmových poradách, osobních schůzkách až po sms zprávy či videa na firemních televizích. Cílem je zaměstnance přesvědčit, proč stojí za to zapojit se do průzkumu, a srozumitelně informovat, jak to bude probíhat. S komunikací je potřeba pokračovat v průběhu průzkumu i po něm. Zveřejněním výsledků zaměstnancům ale komunikace nekončí. Nezapomeňte odkomunikovat, jak konkrétně se bude s výsledky dále pracovat.
Komunikační plán doporučujeme konzultovat externě. Ukazuje se, že nezávislý pohled zvenčí eliminuje mnohá rizika.

Obavy o anonymitu a nedůvěra

Nejčastější obavy zaměstnanců se týkají anonymity. Často slýcháme poznámky typu: „To určitě, já něco řeknu a ještě z toho budu mít problém.“ Je velmi důležité dát zaměstnancům záruku a přesvědčit je o tom, že průzkum bude anonymní. Profesionální realizace ze strany externí firmy vám může pomoci i zde – uzamčené hlasovací urny nebo zabezpečené externí online platformy zajistí, že jednotlivé dotazníky nikdo z firmy neuvidí a vedení společnosti dostane pouze souhrnné výsledky za celou společnost, případně za jednotlivé divize. Tento argument většinou zaměstnance přesvědčí.

Nízká účast

Bez vysoké účasti nezískáte relevantní výstupy. Pokud je celková účast respondentů pod 50 %, těžko můžete z výsledků průzkumu vyvozovat nějaké hlubší závěry. Nízká účast většinou nesignalizuje nic dobrého. Buď byl průzkum špatně načasovaný a zorganizovaný, nebo nebyl dobře komunikovaný, v horším případě zaměstnanci nemají důvěru a nejsou angažovaní ohledně dění ve společnosti.

Žádná práce s výsledky

I když mnoho společností na začátku avizuje ty správné důvody pro realizaci průzkumu, ne všechny následně s výsledky pracují dál. Průzkum by neměl končit s prezentací jeho výsledků, spíše by měl být začátkem – podkladem pro další strategie. Po realizaci průzkumu je k dispozici velké množství kvantitativních i kvalitativních dat, a byla by velká škoda tato data nevyužít. Kdo nemá data, prohrává, kdo data má a nepracuje s nimi, prohrává také. Našim klientům pomáháme načíst data z průzkumů, analyzujeme je a poukazujeme na oblasti, které stojí za povšimnutí. Snažíme se získaná data bezezbytku využít a připravit vhodná doporučení, jak s výsledky dále pracovat.

Vyvarujte se nejčastějších chyb a zvyšte úspěšnost svých průzkumů. Projevte zájem o své zaměstnance a jejich názory, precizně připravte průzkum a jeho komunikační plán, eliminujte obavy a hodně komunikujte před, v průběhu i po realizaci průzkumu. Pokud se v tom necítíte, obraťte se na zkušené externisty. Budete mile překvapeni, co vše můžete získat z jediného průzkumu.

Jak odstartovat zaměstnanecký průzkum? Klapka, akce, začínáme! Přečtěte si další díl našeho seriálu.

Zdeňka Kalenská

Kariérní koučka a outplacement konzultantka

ManpowerGroup Talent Solutions
[email protected]
+420 727 810 500